Foredrag 22. oktober 2019 – Livshistorier – foredrag ved Anne Mai Pedersen og Rikke Jensen