Linda Greve

Cand.theol., retoriker, Ph.d. i videnskommunikation, leder af VIA uddannelsesakademi på VIA University College.

Onsdag d. 21. februar 2024, kl. 19-21, på Aoife coffee (tidligere Apelgren Jordt cafe), Stockflethsvej 14 på havnen i Ebeltoft.
Vi tog fat på endnu en Tænkepause Ord.
“Et ord er ikke bare et ord fra tidernes morgen til dommedag. Vores vigtigste værktøj til kommunikation er snarere under evig forvandling. Vi opfinder nye ord, ændrer de gamles betydning eller lader dem gå i glemmebogen. Sprogets mindste betydningsbærende enheder opstår ikke ud af intet, men i et syndigt rod af private tanker, kropslige erfaringer og omgivelsernes påvirkning.”