Foredrag om Livshistorier

Tirsdag 22. oktober 2019 holdt PhD. studerende Anne Mai Pedersen og Rikke A.A. Jensen et foredrag om livshistorier. De talte om funktioner af livshistorier hvor de bl.a. forklarede den måde livshistorier er med til identitetsdannelse, bruges ved sociale interaktioner og er med til at give retning i vores liv.

For at gøre foredraget mere livligt, blev deltagerne bedt om at lave nogle øvelser. Blandt dem var der en gruppeøvelse hvor der skulle skrives videre på en fiktiv person. Hver gruppemedlem skrev en sætning eller 2, og kun den sidste sætning var synlig inden den blev sendt videre. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog opgaven meget alvorligt. Historien begyndte således:

Lone er en kvinde på 42 år. Hun bor i Gladsaxe sammen med sin hund. Lones mand har lige forladt hende, og,
hun…

[bestyrelsesmedlemmerne:]

1. var så ked af det, at hun ikke spise.
Derfor tabte hun sig. Heldigvis havde hun en
God veninde, der
2. kan hjælpe hende med at passe
hunden. Hun får således mulighed for at bestille en
Lang rejse til Mellem Østen, hvor hun havner
3. i hælene hos en sultan.
4. Pludselig genkendte hun sin første kæreste Ib,
Ib Grønkjær. Selvom han havde skæg og et eksotisk
kostume på, var det hans bevægelser og stemme som også
dengang forførte hende.

Foredragets resumé:

 • Livshistorien er en del af vores personlighed – hvor personlighed defineres ud fra træk, mål og livshistorie
 • Personens livshistorie udgør hans eller hendes narrative identitet
 • Livshistorien er karakteriseret ved at indeholde kapitler og erindringer fra vores fortid og forestillinger om vores fremtid
 • Disse kapitler og erindringer væves sammen i en overordnet fortælling om selvet karakteriseret ved temporal sammenhæng, tematisk sammenhæng, årsagssammenhænge og kulturel sammenhæng
 • Vores sociale og kulturelle omgivelser skaber en ramme indenfor hvilken vores historie skabes – beriger og begrænser vores måde at tænke om os selv og andre.
 • Livshistorien er retningsgivende for vores handlinger i nuet og vores forestillinger om fremtiden
 • Og så er den tæt forbundet med, hvordan vi har det

Hvis du er interesseret i den mere teoretiske/filosofiske brug af narrativer og livshistorier, foreslår Rikke og Anne følgende værker:

 • Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, Massachusetts, US: Harvard University Press.
 • Polkinghorne, D. E. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany, New York, US: State University of New York Press.
 • McAdams, D. P. (1993). The Stories we live by: Personal myths and the making of the self. New York, US: The Guilford Press.
 • McAdams, D.P. (2006). The Redemptive Self: Stories Americans Live by. New York: Oxford University Press.

Af dansk litteratur og mere lettilgængeligt anbefales:

 • Jensen, R. A. A., Lind, M., Pedersen, A. M. & Thomsen, D. K. (2018). Livshistorier. I H. Nørrelykke & B. Hansen (red.), Professionelle samtaler og empatiske relationer (s. 123-162). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Thomsen, D. K. (2013). Livshistorien. En del af serien Tænkepauser – viden til hverdagen.
 • Berntsen, D. (2014). Erindring. En del af serien Tænkepauser – viden til hverdagen.