Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afholdt d. 22.3.2023.

Foreningens nye bestyrelse ser således ud:

Dan Andersen, formand
Carsten Strange Pedersen, næstformand
Peter Terkelsen, sekretær
Marianne Kastrup, kasserer
Ulla Klein, frivillige
Jens Mikkelsen, IT
Yvonne Sørensen, bestyrelsesmedlem

Vicky Pedersen, suppleant
Karen Kannegaard, suppleant

Medlemsskab af foreningen er ændret, så nye medlemmer frem over kun kan være personligt medlem til 150 kr. pr. år.

Se referat fra generalforsamlingen her.